Iedereen van harte welkom

Iedereen is van harte welkom met om het even welke fiets waar die ook is aangekocht. Indien er hogere kosten mee gemoeid zijn wordt er eerst een bestek opgemaakt. In onderling overleg kan er dan beslist worden om over te gaan tot een volledige of gedeeltelijke herstelling. Voor fietsen die via het internet zijn aangekocht kan het voorvallen dat repareren niet altijd mogelijk is (enkel on-line verkoop aan particulieren). In dat geval zullen alle mogelijkheden onderzocht en met de klant besproken worden. Een herstelling kan in die zin soms niet uitvoerbaar zijn maar dan is het voor iedereen ook duidelijk.

Gegarandeerde mobiliteit

Tiecyclet heeft een aantal vervangfietsen ter beschikking waardoor u tijdens de herstelling van uw fiets niet te voet staat.